Crash Sites

Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon


Bankrekening :

NL34 RABO 0340 8674 34


This page is under construction

Crashlocatie 

Crashlocatie met herdenkingspaal

Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon


Telefoon : 06 - 20 80 3120

Correspondentieadres:

Oude Streek 32

1767 CP Kolhorn

Email:info@shhk.nl

Bankrekening :

NL34 RABO 0340 8674 34


Bestuursleden van de Stichting:

Naam

Functie

Mark Hakvoort

Voorzitter

Chris Dijkshoorn

Penningmeester

Martin Blaauw

Secretaris

Alle bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit

Documenten van de Stichting: